2009, നവംബർ 8, ഞായറാഴ്‌ച

പണ്ട് സ്വന്തം മുലകളില്‍


പണ്ട് സ്വന്തം മുലകളില്‍ ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകളുടെ പരസ്യം പച്ചകുത്താന്‍ ഒരു അമേരിക്കക്കാരി ആജീവനാന്തം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കും .എന്നാല്‍ ഇതാ മറ്റൊരു പരസ്യം .
ഈ ചിത്രം ഇ-മെയില്‍ വഴി ലഭിച്ചത്.

1 അഭിപ്രായം:

വെളിച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു...

പണ്ട് സ്വന്തം മുലകളില്‍ ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകളുടെ പരസ്യം പച്ചകുത്താന്‍ ഒരു അമേരിക്കക്കാരി ആജീവനാന്തം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കും .എന്നാല്‍ ഇതാ മറ്റൊരു പരസ്യം .